1
CHAT VỚI SHOP
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » PHÍ CHUYỂN PHÁT ÁO NHANH QUA BƯU ĐIỆN
TIN TỨC

PHÍ CHUYỂN PHÁT ÁO NHANH QUA BƯU ĐIỆN

 PHÍ CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
Số lượng
( cái )
 HCM   Dưới 100 km   Dưới 300 km   Trên 300 km   Đà Nẵng   Hà Nội 
 Tỉnh, TP   Huyện   Tỉnh, TP   Huyện   Tỉnh, TP   Huyện   Tỉnh, TP   Huyện 
1   13,200        21,780     25,410        24,024     28,028        30,360     35,420        28,380     33,110     29,040
2   FREE        31,548     36,806        33,396     38,962        39,468     46,046        36,960     43,120     37,752
3-4   FREE        43,824     51,128        44,880     52,360        57,684     67,298        53,988     62,986     55,176
5-6   FREE        52,800     61,600        55,176     64,372        74,448     86,856        69,696     81,312     71,148
7-8   FREE        63,888     74,536        68,244     79,618        90,420   105,490        84,612     98,714     86,460
9-10   FREE        68,508     79,926        73,920     86,240      101,640   118,580        93,984   109,648     97,152
11-12   FREE        73,128     85,316        79,596     92,862      112,860   131,670      103,356   120,582   107,844
13-14   FREE        77,748     90,706        85,272     99,484      124,080   144,760      112,728   131,516   118,536
15-16   FREE        82,368     96,096        90,948   106,106      135,300   157,850      122,100   142,450   129,228
16-17   FREE        86,988   101,486        96,624   112,728      146,520   170,940      131,472   153,384   139,920
18-19   FREE        91,608   106,876      102,300   119,350      157,740   184,030      140,844   164,318   150,612
20-21   FREE        96,228   112,266      107,976   125,972      168,960   197,120      150,216   175,252   161,304
22-23   FREE      100,848   117,656      113,652   132,594      180,180   210,210      159,588   186,186   171,996
24-25   FREE      105,468   123,046      119,328   139,216      191,400   223,300      168,960   197,120   182,688
26-27   FREE      110,088   128,436      125,004   145,838      202,620   236,390      178,332   208,054   193,380
28-29   FREE      114,708   133,826      130,680   152,460      213,840   249,480      187,704   218,988   204,072
30-31   FREE      119,328   139,216      136,356   159,082      225,060   262,570      197,076   229,922   214,764
32-33   FREE      123,948   144,606      142,032   165,704      236,280   275,660      206,448   240,856   225,456
34-35   FREE      128,568   149,996      147,708   172,326      245,500   286,417      215,820   251,790   236,148
36-37   FREE      133,188   155,386      153,384   178,948      258,720   301,840      225,192   262,724   246,840
38-39   FREE      137,808   160,776      159,060   185,570      269,940   314,930      234,564   273,658   257,532
40-41   FREE      142,428   166,166      164,736   192,192      281,160   328,020      243,936   284,592   268,224
42-43   FREE      147,048   171,556      170,412   198,814      292,380   341,110      253,308   295,526   278,916
44-45   FREE      151,668   176,946      176,088   205,436      303,600   354,200      262,680   306,460   289,608
46-47   FREE      156,288   182,336      181,764   212,058      314,820   367,290      272,052   317,394   300,300
48-49   FREE      160,908   187,726      187,440   218,680      326,040   380,380      281,424   328,328   310,992
50-51   FREE      165,528   193,116      193,116   225,302      337,260   393,470      290,796   339,262   321,684
52-53   FREE      170,148   198,506      198,792   231,924      348,480   406,560      300,168   350,196   332,376
54-55   FREE      174,768   203,896      204,468   238,546      359,700   419,650      309,540   361,130   343,068
56-57   FREE      179,388   209,286      210,144   245,168      370,920   432,740      318,912   372,064   353,760
58-59   FREE      184,008   214,676      215,820   251,790      382,140   445,830      328,284   382,998   364,452
Trường hợp thanh toán khi nhận hàng (COD):
Phí CPN + 20.000 đ ( Tỉnh, TP ) / Hoặc +30.000 đ ( Huyện )